Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng máy ép viên

2021/08/20

Kích thước nguyên liệu và độ ẩm. Kích thước nguyên liệu tốt hơn 8 mm, độ ẩm nguyên liệu tốt hơn 10-15%.


1. Kích thước nguyên liệu và độ ẩm. Kích thước nguyên liệu tốt hơn 8 mm, độ ẩm nguyên liệu tốt hơn 10-15%.

2. Chọn vòng phù hợp theo nguyên liệu thô. Vật liệu khác nhau sẽ sử dụng các vòng khác nhau với nén khác nhau.

3. Khi bắt đầu sử dụng máy Pellet hoặc vòng mới, cần đánh bóng vòng chết để mượt mà. Vòng chết có hai lớp, khi sử dụng các lớp mới, cũng cần đánh bóng. Khi sử dụng vòng mới, cũng cần thay thế nắp lăn mới.

4. Điều quan trọng nhất là chọn một máy ép viên chất lượng tốt, máy ép viên Yulong được bán cho nhiều quốc gia có uy tín và phản hồi tốt.

Nếu có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng để lại tin nhắn hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, cảm ơn.